1.INTRODUCERE

În conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în continuare ”GDPR”,

această Politica de confidentialitate are scopul de a explica intr-un mod simplu si transparent ce tip de date personale colectam in legatura cu dumneavoastra si cum le prelucram.

2. CINE SUNTEM?

Operatorul de date este Restart Energy Democracy Platform SRL (denumita in continuare ,,RED’’ sau ”noi”), o societate cu raspundere limitata, inregistrata in Romania, avand numar de inregistare la Registrul Comertului J35/3221/2021, cod fiscal 44729118, cu sediul in Timisoara str. Gheorghe Doja nr. 11, biroul OG-11, etaj 2, judet Timis, tel: +40356414175, e-mail hello@redplatform.com.      

Aceasta Politica de confidentialitate se adresează persoanelor din afara RED care intră în contact cu noi, inclusiv prin intermediul website-ului, devenind un utilizator al Platformei RED, achizitionand si utilizand produsele/ serviciile noastre si prin comunicari comerciale. Aceste interactiuni pot fi realizate de vizitatori, clienti/consumatori, clienti comerciali, furnizori/producatori,parteneri de afaceri si/sau alte persoane cu care interactionam in virtutea desfasurarii activitatii noastre, denumiti in continuare in mod colectiv ,,persoanele vizate’’ sau ”dumneavoastră”.

Citiți cu atentie aceasta Politica de confidențialitate pentru a intelege practicile noastre privind datele dvs. si cum le vom trata. Daca aveți nelămuriri, puteti contacta reprezentantul nostru privind protecția datelor, prin canalele de comunicare de mai jos:

RESTART ENERGY DEMOCRACY PLATFORM SRL, adresa de email: hello@redplatform.com, telefon +40356414175, secțiunea de contact de pe website-ul: www.redplatform.com.

3. DEFINITII

Consimtamant al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata“); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În scopul prezentei Politici de confidențialitate, operatorul este RED.

Persoana imputernicita de operator inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

Prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

4. PRINCIPII

Prelucrarea datelor personale se va face intr-o maniera legala, echitabila si transparenta;

Colectarea datelor personale se va face numai in scopuri specificate, explicite si legitime si datele nu vor fi procesate mai departe intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri;

Prelucrarea datelor personale va fi adecvata, relevanta si limitata la ceea ce este necesar în raport cu scopurile prelucrării;

Datele personale vor fi corectesi, acolo unde este necesar, actualizate;

Se vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele incorecte sunt sterse sau corectate fara intarziere;

Datele personale vor fi pastrate pentru o perioada nu mai lunga decat cea necesară îndeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele personale =, cu exceptia situatiilor detaliate în Secțiunea 9 de mai jos;

Toate datele personale vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare;

5. CE DATE PRELUCRAM

Putem prelucra urmatoarele tipuri de date cu caracter personal: 

 • Date de contact (nume, prenume, adresa email, numar telefon, adresa postala, codul postal, adresa locului de consum si celelalte adrese ale consumatorului daca acesta detine mai multe)
 • Informații profesionale (compania pentru care lucrați, funcția sau titlul dvs., date din procura sau împuternicire, răspunsuri la întrebări din domeniul energetic și profilul relevant)
 • Date demografice (data nasterii, vârsta) și informații personale de identitate, cum ar fi starea civilă, sexul, codul numeric personal, numărul și seria CI, data emiterii și data expirării CI-ului, emitentul, adresa de domiciliu, adresa de reședință, imaginea și alte date incluse în documentele de identitate
 • Date de logare in cont (username si parola)
 • Date bancare ale utilizatorilor (numar card, cont bancar, banca și adresa băncii, informații despre plăți)
 • Poze încărcate, semnătură, opiniile din feedback-ul furnizat
 • Informații relevante în scopuri KYC / AML, pentru diverși utilizatori ai Platformei, colaboratori sau noi parteneri / clienți, inclusiv informații privind solvabilitatea financiară și aspectele reputaționale rezidența fiscală, expunerea politică;
 • Informații furnizate în mod direct de către dvs. în vederea calcurării amprentei de carbon, precum modul în care vă deplasați și frecvența, consumul de energie și de gaz, regimul alimentar și alimentele consumate, cantitatea de produse pe care le cumpărați, serviciile de internet utilizate, țara de reședință și alte informații furnizate strict pentru acest scop;
 • Informatii de tip customer service (solicitari, petitii, feedback)
 • Informatii preluate din comentarii, întrebari, review-uri, precum și informații transmise sau încărcate în secțiunea de chat pe Platformă. Vă rugăm să nu trimiteți nicio informație confidențială sau date cu caracter personal referitoare la dvs. sau alte persone pe chat-urile publice/ private. Sunteți exlcusiv responsabil pentru astfel de acțiuni, RED fiind exonerat de orice răspundere în legătură cu acestea
 • Informatii tehnice (adresa IP, device-ul utilizat pentru vizitarea site-ului, tipul de browser pe care il utilizati, timpii de acces, paginile vizualizate, modelul hardware, sistemul de operare)
 • Informatii despre utilizarea de catre dvs. a serviciilor, produselor si facilitatilor noastre (inclusiv informatiile obtinute atunci cand utilizati instrumentele noastre de invatare, conturile demo si simulatoarele de tranzactionare)
 • Informatii despre tranzactiile pe care le efectuati utilizând serviciile noastre sau cele furnizate de prestatorii terți, ce oferă servicii proprii prin intermediul Platformei RED
 • Alte informații personale furnizate sau obținute de noi din surse publice

 • Informații generate de noi ca parte a activității desfășurate de dvs. pe Platforma RED sau primite din partea prestatorilor terți, ce oferă servicii proprii prin intermediul Platformei RED (jetoane sau criptomonede deținute, vândute sau blocate (staked), sold portofel digital, diverse tranzacții, bonusuri, comisioane și taxe, certificate sau diplome eliberate etc.)

și, în special, pe lângă cele de mai sus, următoarele date în baza rolului pe care îl dețineți:

 • în calitate de Utilizatorul Francizei: țara, numele francizei, facturile recente, informații cu privire la pagina de landing creată, informații cu privire la compania de energie virtuală creată, informații cu privire la ofertele personalizate create etc.
 • în calitate de Producător: numele dvs. ca operator al unei centrale electrice, informații care apar pe licența de producător sau în avizul de racordare la rețea, informații despre centrala electrică (tehnologie, tip de energie regenerabilă (solar, eolian, hidro, biomasă, biogaz), capacitatea instalată, locația, producția istorică de energie), informații din fotografiile de profil publice sau din videoclipurile încărcate, solicitările dvs. bazate pe producția de energie din surse regenerabile etc.
 • în calitate de Furnizor: date de identitate ale reprezentanților convenționali sau legali, informații disponibile într-o împuternicire sau procură care atestă puterile de reprezentare, informații care pot fi disponibile într-o licență pentru furnizarea de energie / gaze naturale etc.
 • în calitate de Consumator: informații privind consumul de energie (cantitatea de energie/ gaz natural consumat/ă, valoarea consumului, istoricul consumului, informații care pot fi disponibile într-o factură de energie/ gaz natural, informații care pot fi disponibile într-un act de proprietate pentru locul de consum, codul intern de consumator care v-a fost atribuit de RED, codul pentru locul de consum, prețul energiei active, alte tarife incluse în costul total / KWh, consumul lunar, sumele restante, sumele plătite, alte informații legate de contractul de furnizare încheiat cu Furnizorul etc.
 • în calitate de Validator: răspunsurile dvs. la testul care atestă nivelul de cunoștințe în domeniul energiei regenerabile, deciziile dvs. de validare a cererilor, deciziile dvs. motivate de respingere a cererilor, numărul de validări false, penalitățile aplicate etc.
 • în calitate de Investitor pe Platforma RED de finanțare participativă: informații din profilul creat de dvs., date cu caracter personal necesare pentru semnarea și executarea Acordului de Facilitare a Investițiilor; datele cu caracter personal necesare pentru înregistrarea SPV-ului și semnarea și executarea acordului acționarilor / asociaților, inclusiv valoarea investiției dvs.; numărul de acțiuni în SPV; procent indirect de proprietate asupra proiectului de energie regenerabilă etc.

  De asemenea, pentru testarea cunoștințelor dvs. pentru înregistrare, RED vă poate solicita informații privind cunoștințele de bază despre investiții, în general, și despre tipurile de investiții oferite pe platforma de finanțare participativă, precum și despre riscurile asociate acestor investiții, inclusiv informații privind: (a) investițiile anterioare în valori mobiliare sau acorduri de împrumut, inclusiv în întreprinderi aflate în etapele inițiale de dezvoltare sau în etapa de expansiune; (b) cunoștințele de specialitate sau experiența profesională în ceea ce privește investițiile prin finanțare participativă.

 • în calitate de Deținător al Proiectului utilizând Platforma RED de finanțare participativă: informații din profilul creat de dvs., date din raportul de due diligence realizat de RED, reprezentând în principal o revizuire și verificare a informațiilor și documentelor primite cu privire la proiectul de energie regenerabilă; date din alte documente depuse pentru obținerea finanțării, inclusiv valoarea start-up-ului, tabelul de capitalizare etc.; datele cu caracter personal incluse în Fișa cu informații esențiale privind investiția; datele personale necesare semnării și executării Contractului de Licență și Servicii; datele cu caracter personal necesare pentru semnarea și executarea subscrierii și a acordului acționarilor / asociaților cu SPV-ul (dacă proiectul dvs. primește investiția).

6. SCOPURILE PRELUCRARII

Scopul nostru principal in colectarea informatiilor personale este sa va oferim o experienta sigura, eficienta si personalizata. Folosim informatiile personale pentru a crea, a dezvolta, a opera, a livra si a imbunatati serviciile noastre.

De asemenea RED are in vedere urmatoarele scopuri pentru care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter perosnal:

Furnizarea de servicii de către RED în baza obligațiilor contractuale ce decurg din diferitele Termeni și condiții disponibile pe acest website sau alte acorduri contractuale pe care le putem avea (de exemplu, un Acord de Facilitare a Investițiilor dacă sunteți Investitor sau un Contract de Licență și Servicii dacă sunteți Deținătorul Proiectului care utilizează platforma RED de finanțare participativă), fără a se limita la:

 • Pentru a va oferi acces la functionalitatile disponibile pe www.redplatform.com.
 • Pentru a va oferi orice alte servicii RED accesorii si asistenta pentru utilizatori pe care le solicitati.
 • Pentru a va crea cont de utilizator pe platforma RED. 
 • Pentru a va identifica ca utilizator al platformei RED si pentru a va oferi acces la diferitele sale functii si servicii disponibile pentru dvs. ca utilizator inregistrat.
 • Pentru a monitoriza și procesa tranzacțiile și a trimite notificări despre tranzacțiile dvs.
 • Pentru a vă verifica identitatea și eligibilitatea.
 • Pentru a vă trimite informatii administrative sau legate de cont.
 • Pentru a conduce verificări de tipul KYC și AML
 • Pentru a furniza servicii de finanțare participativă cu singurul scop de a facilita temporar desfășurarea rundelor de strângere de fonduri de către Deținătorii Proiectelor care caută finanțare pe Platforma RED de finanțare participativă și conectarea lor cu Investitorii.

Alte scopuri de prelucrare includ:

Pentru a intelege mai bine utilizatorii nostri si modul in care acestia utilizeaza si interactioneaza cu site-ul si serviciile RED.

Pentru a oferi o experienta personalizata si pentru a pune in aplicare preferintele pe care le solicitati.

Pentru a particulariza, masura si imbunatati serviciile RED si continutul si aspectul website-ului nostru.

Pentru a spori securitatea, a preveni frauda, ​​a monitoriza și a verifica accesul, a combate spam-ul sau alte programe malware sau riscuri de securitate.

Pe baza preferințelor dvs. de comunicare, va putem trimite continut promotional si comunicari de marketing; va putem transmite oferte promoționale bazate pe preferintele dvs. de comunicare. Puteti renunta oricand la comunicarile noastre de marketing prin retragerea consimtamantului.

Pentru a interactiona cu dvs. in retelele sociale terte (care fac obiectul conditiilor de utilizare a retelei respective).

Pentru a comunica cu dvs. despre evenimentele noastre.

Pentru a preveni si a investiga activitati potential interzise sau ilegale si / sau incalcari ale Termenilor și condițiilor aplicabili dvs.

Pentru a gestiona litigiile, colecta impozite, colecta sume restante de la dvs. și a gestiona probleme tehnice.

Pentru a asigura gestionarea administrativă a contractelor, inclusiv aspectele financiare și contabile, facturare și recuperare creanțe.

Pentru a asigura protecția legală a RED.

Pentru a opera și gestiona website-urile noastre și interacțiunile prin intermediul acestor website-uri.

Pentru a efectua testări live ale sistemelor noastre în mod excepțional, pentru a rezolva problemele pe plan intern cât mai curând posibil, pentru a putea să oferim standarde ridicate de servicii.

Pentru a gestiona infrastructura IT.

Pentru a investiga orice reclamații și pentru a oferi servicii de customer care.

Pentru a respecta cerințele legale și de reglementare.

Pentru a asigura operațiuni de dezvoltare sau reorganizare viitoare, inclusiv prin fuziuni cu alte companii sau achiziții de companii sau părți ale companiilor.

Pentru a respecta politicile și procedurile privind relațiile de grup.

7. TEMEIURILE PRELUCRARII

Temeiul legal pentru prelucrarea informatiilor personale va depinde de scopurile pentru care prelucrăm informatiile dvs.

În principal, va vom procesa informatiile personale în baza temeiului legal al încheierii și executării contractului pe care îl avem încheiat cu dvs., atât timp cât ați acceptat Termenii și Condițiile specifice aplicabile dvs., disponibile pe acest website sau alte acorduri contractuale pe care le-am putea avea în vigoare (de exemplu, un Acord de Facilitare a Investițiilor dacă sunteți Investitor sau un Contract de Licență și Servicii dacă sunteți Deținătorul Proiectului care utilizează platforma RED de finanțare participativă).

În acesastă situație, furnizarea de date cu caracter personal este o cerință contractuală sau o cerință necesară pentru încheierea unui contract. Daca nu doriți să furnizati informatiile personale solicitate, este posibil ca RED sa nu vă poată oferi unele sau toate funcționalitățile și serviciile.

De asemenea, este posibil sa procesam informatiile personale pentru a ne conforma unor obligatii legale, în domeniul fiscal, contabil, arhivare, înființarea unui SPV etc.

In plus, in anumite situatii avem un interes legitim sa va procesam datele personale, ca de exemplu pentru: 

 • gestionarea continua a relatiei noastre cu dvs. si mentinerea contactului cu dvs.; 
 • obiectivele noastre interne de afaceri, care pot include pastrarea / stocarea documentelor, managementul corespondenței și arhivei, continuitatea serviciilor IT (de exemplu, copii de siguranta); 
 • pentru a asigura calitatea serviciilor pe care vi le oferim; 
 • analize de marketing, inclusiv optimizarea campaniei de marketing si analiza web pentru a ne permite sa dezvolam si sa vizam comercializarea produselor si serviciilor noastre; 
 • mentinerea actualizarilor noastre si studierea modului în care clientii utilizeaza produsele / serviciile noastre; 
 • analiza de portofoliu pentru a ne permite să îmbunatatim produsele si serviciile pe care le oferim clientilor;
 • reducerea la minim a relațiilor cu persoane fizice sau persoane juridice care pot prezenta riscuri juridice, financiare sau reputaționale ridicate;
 • exercitarea drepturilor noastre legale și contractuale și apărarea acestora în fața instanțelor și autorităților competente, inclusiv, dacă este cazul, prin activități de recuperare a creanțelor sau prin conservarea potențialelor mijloace de probă;
 • analizarea și căutarea oportunităților de achiziție, fuziune sau, eventual, vânzare în legătură cu activitățile RED sau în dezvoltarea de noi entități;
 • cooperarea sau interacțiunea cu entități terțe specializate în legătură cu orice aspect de relevanță pentru interesele de mai sus, inclusiv în legătură cu infrastructura IT, contabilitate sau legislația altor jurisdicții, în măsura relevantă și dezvoltarea parteneriatelor.

Daca v-ati dat consimtamantul pentru marketing direct prin mijloace electronice sau sunteți abonat la newsletter-ul nostru, vom folosi informatii personale relevante pentru a furniza comunicări comerciale despre produse, stiri, evenimente si servicii care ar putea fi de interes pentru dvs. In acest scop va putem trimite periodic materiale de marketing prin posta, e-mail, telefon, SMS sau alte mijloace electronice.

8. PROFILARE

Atunci când trimitem sau afișăm comunicări sau conținut personalizat, putem folosi anumite tehnici de „profilare” (adică prin definiție legală, aceasta este orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia).

Aceasta înseamnă că putem colecta informații personale despre dvs. în diferite situații (buletine informative, retransmiterea de către agenții de publicitate a vizitatorilor care au vizitat website-ul RED, gruparea website-ului celor care intră pe website-ul RED și utilizarea acestor informații în scopuri de marketing). Centralizăm aceste date și le analizăm pentru a evalua și anticipa preferințele și/sau interesele dvs. personale. Pe baza analizei noastre, trimitem comunicări și/sau conținut adaptat intereselor/ nevoilor dvs. 

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal pentru activitățile de profilare desfășurate de RED, în anumite circumstanțe. Dacă doriți să faceți acest lucru, vă rugăm să ne contactați la detaliile de contact furnizate în Secțiunea 2 de mai sus.

Vă rugăm să rețineți că activitățile de profilare desfășurate de RED nu se bazează exclusiv pe prelucrarea automată și implică intervenție umană. Vă vom informa cu privire la implementarea profilării sau a unui sistem de luare a deciziilor care produc efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod semnificativ, bazate exclusiv pe prelucrarea automată (adică fără intervenția umană), dacă acest lucru va fi aplicabil în viitor.

9. CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR

Este posibil sa divulgăm partea necesara din datele dumneavoastra personale numai in masura in care este necesar si numai urmatoarelor categorii de terti:

 1. societati care ne ofera produse si servicii (imputerniciti), cum ar fi: (i) agentii media, cu ar fi cele care organizeaza campanii promotionale, campanii publicitare, campanii de comunicare cu clientii pe retelele de socializare, campanii/ sondaje pentru masurarea gradului de multumire al clientilor si feedback pentru imbunatatirea serviciilor furnizorului; (ii) servicii de comunicare electronica si telefonica cu utilizatorii; (iii) servicii internet: analize, publicitate; (iv) agentii de infrastructura (terti care gestioneaza newsletter-ul transmis prin email, marketing prin SMS sau alte feluri de marketing, activitatile de asistenta utilizatori); (v) furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii aferente de asistenta, inclusiv arhivarea de emailuri, furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica;
 2. servicii de identificare a identitatii oferite de terte parti pentru a preveni frauda. Acest lucru permite RED sa va confirme identitatea, comparand informatiile pe care ni le furnizati cu inregistrarile publice si cu alte baze de date ale unor terte parti;
 3. Companii implicate in operarea, managementul si administrarea din punct de vedere tehnic a website-ului www.redplatform.com ;
 4. furnizori terți care oferă servicii proprii prin intermediul website-ului RED, cum ar fi servicii pentru gestionarea portofelelor digitale și procesarea plăților între active criptografice (token-uri) / criptomonede și monede oficiale;
 5. Alte parti cum ar fi autoritatile si institutiile publice, contabilii, auditorii, avocatii si alti consilieri profesionali externi, in cazul in care activitatea acestora necesita cunoasterea acestora sau in cazul in care legea ne impune sa le divulgam.
 6. autorităților, entităților și persoanelor care primesc date pentru ca RED să faciliteze desfășurarea rundelor de strângere de fonduri pe platforma RED de finanțare participativă și finalizarea investiției (dacă este cazul), precum alți (potențiali) Investitori, Deținătorul Proiectului, Registrul Comerțului, diverși consultanți juridici și financiari, bănci etc.
 7. alte companii implicate în prestarea oricaror servicii ce fac obiectul Termenilor si Conditiilor de pe website-ul RED, institutii financiare cu care ne aflam in parteneriat si care proceseaza platile pe care le-ati autorizat etc.

Dacă sunteți utilizator al platformei RED, vom dezvălui datele dvs. personale celorlalți utilizatori ai platformei RED, în măsura necesară pentru a executa Termenii și Condițiile specifice care vi se aplică și pentru a ne asigura că toate funcționalitățile specifice rolul dvs. pe platforma RED sunt disponibile și funcționale.

De asemenea, vom divulga informatiile dumneavoastra personale unor terti:

 1. In cazul in care ne solicitati sau ne dati acordul sau instrucțiuni in acest sens;
 2. Persoanelor care pot demonstra ca detin autoritatea legala de a actiona in numele dumneavoastra;
 3. In cazul in care este interesul nostru legitim sa facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comerciala: (i) in cazul unui transfer de intreprindere (vindem o parte a afacerii sau anumite bunuri), putem dezvalui datele dumneavoastra posibilului cumparator al respectivelor activitati comerciale sau bunuri, pentru a ne asigura ca respectiva activitate continua; (ii) in cazul in care RED (sau o parte substantiala din bunurile sale) este achizitionata de un tert, situatie in care datele personale detinute de RED vor constitui unul dintre activele transferate;
 4. In cazul in care avem obligatia de a dezvalui datele dumneavoastra personale pentru a respecta o obligatie legala, orice solicitare legala din partea autoritatilor guvernamentale sau executive, si dupa cum poate deveni necesar pentru a indeplini anumite cerinte de securitate nationala sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activitati ilegale;
 5. Pentru a raspunde oricaror pretentii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui tert, pentru a proteja siguranta oricarei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegala;
 6. Pentru a proteja drepturile, proprietatile sau siguranta RED, a angajatilor sai, a utilizatorilor platformei RED sau a altor persoane.

10. PASTRAREA DATELOR

RED ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada minima necesara pentru scopurile stabilite in aceasta Politica de confidentialitate. Criteriile pentru determinarea perioadei de pastrare a datelor dvs. cu caracter personal sunt:

(a) RED va pastra copii ale datelor dvs. cu caracter personal intr-o forma care sa permita identificarea numai atat timp cat:

 1. pastram o relatie in curs de derulare cu dvs. (de exemplu, in cazul in care sunteti inclus in lista noastra de emailuri si nu v-ati dezabonat sau sunteți parte contractuală a Termenilor și Condițiilor de pe website aplicabile dvs.);
 2. datele dvs. cu caracter personal sunt necesare in legatura cu scopurile stabilite in aceasta Politica de confidentialitate si avem un temei legal valabil;

(b) In plus, in cazul in care sunt formulate actiuni legale relevante, este posibil sa continuam prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru un astfel de timp suplimentar necesar in legatura cu reclamatia/ actiunea respectiva. Cu toate acestea, RED va păstra datele pentru perioada de timp care răspunderea juridică ar putea fi declanșată la inițiativa sau împotriva RED.

Dupa incheierea perioadelor de la punctele (a), (b) de mai sus, fiecare in masura in care este aplicabila, vom (i) sterge sau distruge definitiv datele cu caracter personal relevante sau (ii) vom anonimiza datele cu caracter personal relevante.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate si ulterior perioadei prevazute la literele (a), (b) de mai sus numai daca prin reglementari legale se dispune acest lucru si numai pentru perioada de timp expres prevazuta de aceste reglementari, temeiul fiind obligatia legala.

11. MINORI

Nu solicitam si nu colectam cu buna stiinta date cu caracter personal din partea copiilor sub varsta de 18 ani. In cazul in care descoperim ca am colectat neintentionat date cu caracter personal de la un copil sub varsta de 18 ani, vom sterge cu promptitudine datele cu caracter personal ale minorului respectiv din evidentele noastre.

Persoanelor care care nu au implinit varsta de 18 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicatii pe website-ul/ platforma RED.

Daca un utilizator care transmite informatii personale este suspectat ca are mai putin de 18 ani, RED ii va inchide contul si nu va permite utilizatorului sa continue activitatile desfasurate pe platforma RED.

De asemenea, orice persoana care ne furnizeaza datele personale prin intermediul website-ului sau alte aplicatii sau dispozitive acoperite de aceasta Politica de confidențialitate garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.

12. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Orice persoană ale cărei date personale sunt prelucrate de RED se bucură de drepturile stabilite de GDPR, în limitele prevăzute acolo.

Dreptul de acces (persoana vizata are dreptul de a obtine din partea RED o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, are dreptul de acces la datele respective).

Acest drept poate fi limitat sau refuzat dacăaduce atingere drepturilor și libertăților altora.

Dreptul la rectificare (persoana vizata are dreptul de a obtine fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc). Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergere (in situatiile in care: (1) datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) s-a retras consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) persoana se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal,  (5) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului; (6) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale).

Acest drept poate fi limitat sau refuzat, motivul refuzului sau limitarii urmand a fi comunicat persoanei vizate.

Dreptul la restrictionarea prelucrării – persoana vizata are dreptul la restrictionarea prelucrarii in urmatoarele situatii:

 1. contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care  permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;
 2. prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 3. nu mai este nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 4. persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă . Persoana vizată nu are acest drept in cazul in care decizia:

 1. este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si RED;
 2. este autorizata de legislația care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate;  
 3. are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.

Dreptul la opoziție la prelucrarea datelor nu se aplică în cazurile în care prelucrarea datelor se bazează pe un interes legitim sau pe un temei care constă în necesitatea procesării pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

Dreptul la opoziție nu se aplică nici în cazurile în care RED demonstrează că are motive legitime și imperative care justifică prelucrarea și prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau când scopul constă în stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.

Dreptul la portabilitatea datelor – persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a solicita RED sa transmita aceste date altui operator, fara obstacole din partea RED, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 1. prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si
 2. prelucrarea este efectuata prin mijloace automate, mai exact in cazul in care acest lucru va fi posibil din punct de vedere tehnic

Dreptul de a adresa o plangere catre RED – persoana vizata poate adresa o reclamatie in cazul in care este nemultumita de modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal sau de modalitatea de raspuns la solicitarile acesteia. 

Dreptul de a depune plangere la Autoritatea de Supraveghere competentă – persoana vizata are dreptul de a depune plangere la Autoritatea de Supraveghere competentă daca este nemultumita de modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal.

Pentru România: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania,  Fax: +40.318.059.602, Email: anspdcp@dataprotection.ro.

Dreptul de a se adresa justitiei – persoana vizata are dreptul de a se adresa instantelor competente daca este nemultumit de modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal.

Dreptul de a-și retrage consimțământul – retragerea consimțământului nu afectează legalitatea unei operațiuni de prelucrare efectuate pe baza unui astfel de consimțământ înainte de a fi retras sau a unei operațiuni de prelucrare efectuate pe un alt temei (precum interesul legitim).

13. COOKIES SI TEHNOLOGII SIMILARE

A se vedea Politica noastra privind cookies, disponibilă aici pentru a afla cum puteti gestiona setarile de tip cookie si pentru informatii detaliate cu privire la cookie-urile pe care le utilizam si scopurile in care le utilizam.

14. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE ȚĂRI TERȚE

Pastrarea si prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, asa cum sunt descrise mai sus, pot impune transferarea / transmiterea datelor dvs. cu caracter personal si/sau stocarea lor catre o destinatie din afara tarii dumneavoastra de resedinta, catre state din Uniunea Europeana („UE”) sau Spatiul Economic European („SEE”) (cum ar fi de exemplu catre furnizorii de servicii).

Inainte de a face acest lucru, vom lua masurile necesare pentru a ne asigura ca datele tale personale vor beneficia de o protectie adecvata, conform legilor relevante privind confidentialitatea datelor si a politicilor interne ale RED.

Este posibil ca datele dvs. sa fie transferate si in afara SEE/ UE in principal datorită localizarii subcontractantilor nostri. Pentru a va oferi un serviciu de calitate, am decis sa externalizam anumite operatiuni catre furnizorii de servicii specializate care au o experienta relevanta in domeniile lor (de exemplu: gazduire IT). Unii dintre acesti furnizori sunt stabiliti in afara SEE/UE, de exemplu în Statele Unite ale Americii (”SUA”).

RED implementează măsuri adecvate de securitate și conformitate, după caz, pentru a se asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt protejate în mod corespunzător și că drepturile dvs. sunt respectate, cum ar fi: asigurarea existenței unei decizii de adecvare pentru țara respectivă sau semnarea unor clauze contractuale standard. Mai mult, destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt obligați să asigure confidențialitatea într-un mod obligatoriu din punct de vedere juridic. Pentru mai multe informații despre aceste măsuri și drepturile dvs., vă rugăm să ne contactați la coordonatele de contact din Secțiunea 2 de mai sus.

În situații limitate, datele dvs. cu caracter personal ar putea fi stocate si prelucrate si in tari din afara SEE / UE pentru unul dintre urmatoarele motive, în conformitate cu art. 49 Din GDPR: (i) v-ati exprimat exprimat explicit acordul cu privire la transferul de date, (ii) transferul este necesar pentru executarea unui contract intre dvs. si operator, (iii) transferul este necesar pentru incheierea unui contract sau executarea unui contract incheiat in interesul dvs., (iv) transferul este important pe considerente de interes public, (v) transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, (vi) transferul este necesar pentru protejarea intereselor dvs. vitale sau ale altor persoane atunci cand dvs. nu aveti capacitatea fizică sau juridica de a va exprima acordul, (vii) transferul se realizeaza dintr-un registru care are scopul de a furniza informatii publicului.

15. DIVERSE

Este important ca si dvs. sa indepliniti un rol in ceea ce priveste mentinerea securitatii si sigurantei datelor dvs. cu caracter personal. Atunci cand va autentificati pe un cont online, va rugam sa va asigurati ca alegeti o parola pentru cont care va fi dificil de ghicit de alte persoane si nu comunicati parola dvs. niciunei alte persoane. Sunteti raspunzator pentru pastrarea confidentialitatii acestei parole si pentru orice utilizare a contului dvs. In cazul in care utilizati un computer cu utilizatori multipli sau unul public, nu alegeti niciodata optiunea de memorare a elementului de autentificare/adresei e-mail sau a parolei. Vă rugăm să vă asigurati ca v-ati deconectat de la contul dvs. de fiecare data cand plecati de la computer.

Site-ul nostru poate contine din cand in cand legaturi catre si de pe site-urile web ale retelelor noastre partenere, ale agentilor de publicitate si ale afiliatilor. Daca urmati un link catre oricare dintre aceste site-uri web, retineti ca aceste site-uri web au propriile politici de confidentialitate si ca nu suntem responsabili si nu putem fi trasi la rsspundere pentru aceste politici. Verificati aceste politici inainte de a trimite date personale acestor site-uri web și înainte de a contracta serviciile oferite de partenerii noștri.

De asemenea, va putem oferi posibilitatea de a va conecta prin intermediul site-urilor de socializare. Daca faceti acest lucru, va rugăm sa fiti constient de faptul ca va distribuiti informatiile despre profilul dumneavoastra in functie de setarile platformei dumneavoastra de socializare. Accesati platforma sociala relevanta si examinati politica sa de confidentialitate pentru a intelege modul in care datele dumneavoastra personale sunt partajate si utilizate in acest context.

16. MODIFICARI ADUSE PREZENTEI POLITICI

In cazul in care aducem modificari modalitatii in care gestionam datele dvs. cu caracter personal, vom actualiza prezenta Politica de confidentialitate. Ne rezervam dreptul de a aduce modificari practicilor noastre si prezentei politici in orice moment. Va rugam sa verificati website-ul cu regularitate pentru a putea vedea orice actualizari sau modificari aduse Politicii noastre de confidentialiate.

Restart Energy Democracy Platform SRL